ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

 (Δομικά σωματίδια της ύλης-Δομή ατόμου-Ατομικός αριθμός-Μαζικός αριθμός-Ισότοτα) Νο1.pdf 
 (Δομικά σωματίδια της ύλης-Δομή ατόμου-Ατομικός αριθμός-Μαζικός αριθμός-Ισότοτα) Νο2.pdf 
(1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ + Ηλεκτρονιακή δομή ατόμων-Περιοδικός πίνακας).pdf 

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ "ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ"

 

 

 

 

 

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ "ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ"

Διαγωνισμα 1ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαγωνισμα 3ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ)

 

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ "ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ"

Διαγωνισμα 1ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Νο2

Διαγωνισμα 2ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Νο1  

Διαγωνισμα 2ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Νο2

 Διαγωνισμα 3ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Νο1 

Διαγωνισμα 3ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Νο2

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ "ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ"

Διαγωνισμα 1ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Νο1

Διαγωνισμα 1ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Νο2  

Διαγωνισμα 2ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Νο1

 

Διαγωνισμα 6ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ No1

Διαγώνισμα 6ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Νο2

Διαγωνισμα 7ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Διαγωνισμα 8ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Διαγώνισμα 1,2,4,9 ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαγωνισμα 5,6,7,8 ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ